KlantenservicePaddo niet veel schadelijker dan koffieboon

Azarius

  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Paddo niet veel schadelijker dan koffieboon

Menu tonen Menu verbergen

Meningen. Donderdag 15 februari 2001

Paddo niet veel schadelijker dan koffieboon


PETER JAN HAAS

Strafjurist R. B. G. de Korte pleitte onlangs op deze pagina voor een verbod van paddo's, geestverruimende paddestoelen. Peter Jan Haas, cultureel antropoloog en 'psychonaut', vindt dat onzin. Als de regering de volksgezondheid voorop stelt, moeten ze de paddo's juist zo snel mogelijk van de lijst met verboden harddrugs halen.

MAANDAG 29 januari schreef strafjurist R. B. G. De Korte dat paddo's in de ban gedaan moeten worden. Volgens mij kijkt hij met een wel heel beperkte blik naar de zogenaamde problematiek.

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de verkopers van paddo's geen btw hoeven af te dragen, omdat deze geestverruimde paddenstoelen de verboden stoffen psilocybine en psilocine bevatten. Hiermee neemt de Hoge Raad het standpunt over van het Europese hof van justitie dat zich baseert op het VN-verdrag op psychotrope stoffen, dat 71 landen (waaronder Nederland) in 1971 in Wenen hebben ondertekend.

De Kortes conclusie is dat paddo's illegale harddrugs zijn. Verbieden dus? Nee, juist hoog tijd dat de lijst van verboden stoffen ter discussie komt. De stoffen op lijst 1 van de Opiumwet zijn omschreven als drugs met een onaanvaardbaar risico. De werkzame stoffen van geestverruimende paddestoelen, psilocybine en psilocine, staan op die lijst. Uit onderzoek blijkt echter dat deze stoffen daar geheel ten onrechte op staan.

Bij tests op muizen is de LD50 (de hoeveelheid nodig om de helft van de proefdieren te doden) begin jaren zestig is komen vast te staan op 250 milligram psilocybine per kilogram lichaamsgewicht. Om aan paddo's dood te gaan zou een mens een krankzinnige hoeveelheid paddestoelen moeten eten, een hoeveelheid waarbij ook koffie een dodelijke drug zou worden.

Nederland heeft al eerder een stof die voorkomt op de harddrugslijst van de VN niet verboden. Op lijst 1 van het Verdrag op psychotrope stoffen staat cathinon, een stof die voorkomt in het plantje qat, dat vooral de Somalische gemeenschap in Nederland gebruikt. Als de VN-lijst heilig is, moet er ook een eind komen aan de handel in qat, hoe bescheiden die ook is.

Het wordt tijd de Opiumwet te herzien. Deze is in grote lijnen gebaseerd op het verdrag van 1971. Het is niet zonder precedent dat een ondertekenaar de lijst van verboden middelen naast zich neerlegt. Brazilië verbood begin jaren negentig het gebruik van ayahuasca, hoewel de inheemse indianen die al duizenden jaren gebruikten. De drank bevat de stof DMT, die voorkomt op lijst 1 van het verdrag. Maar na een uitgebreid en multidisciplinair onderzoek in opdracht van de Confen (het federale beleidsorgaan voor drugs) kon men niet anders dan concluderen dat ayahuasca, hoewel een zeer krachtig geestverruimend middel, onschadelijk is voor de gezondheid.

Uit het onderzoek bleek zelfs dat regelmatige gebruikers positief afstaken bij de rest van de bevolking. Ze maakten zich minder vaak schuldig aan criminaliteit en hadden een lager alcohol- en nicotinegebruik. De Braziliaanse regering besloot daarop de ayahuasca te legaliseren. Hiermee negeerde de Confen het VN-verdrag. Peru volgt het verdrag evenmin tot op de letter. In dit land is het (religieus) gebruik van ayahuasca en de mescaline-houdende peyote-cactus legaal. Ook mescaline staat op de VN-lijst.

DE KORTE voorspelt dat bij een gedoogbeleid een bloeiende handel in paddo's zal ontstaan van professionele misdaadorganisaties. Hij concludeert dat het daarom afgelopen moet zijn met de handel. Dat is een naïeve gedachte. Het is juist dé manier om de paddohandel in handen van de misdaad te drijven.

Er zal altijd een groep mensen blijven bestaan die paddo's wil gebruiken. En waarom ook niet? De psilocybine-houdende paddestoel is een introspectief middel, dat de gebruiker een beter inzicht in zichzelf geeft. In Nederland eten mensen al sinds de jaren zestig paddo's; geen 'knetterstonede', onberekenbare types, maar veelal om hogeropgeleiden die heel verstandig met het geestverruimende middel omgaan.

Het lijkt mij wenselijk dat deze gebruikers gewoon - en dit moet De Korte aanspreken - als eerzame burgers naar een smartshop kunnen gaan en niet afhankelijk zijn van criminele organisaties.

De gedachte is ook naïef omdat psilocybine-houdende paddestoelen hier gewoon in de natuur voorkomen. Moet de politie boeren arresteren op wier weilanden deze paddestoelen groeien?

Al lang voor de komst van smartshops was er een kleine groep liefhebbers die in de weilanden zochten naar die paddestoelen, zoals het puntig kaalkopje. Zonder gedegen kennis van paddestoelen kan dit echter een gevaarlijke onderneming zijn. Want het blijft heel moeilijk een paddestoel in het veld goed te determineren. In de smartshop koop je tenminste een veilig product.

Voorts claimt De Korte dat het consumeren van dertig paddestoelen geen uitzondering is. Ik vraag me af waar hij deze wijsheid vandaan haalt. De meest algemene paddestoel die de smartshops verkopen, is de psilocybe cubensis. Dat is een een vrij grote paddestoel en meer dan drie tot vier exemplaren zitten er niet in de gangbare dosis.

De Korte noemt ook de overlast van smartshops. Ik woon zelf in de binnenstad van Amsterdam, waar tientallen smartshops zijn. Ik vraag mij af wat voor overlast smartshopbezoekers veroorzaken. Smartshops zijn geen hang-outs waar klanten de gekochte waren consumeren.

BIJ DE koop van paddo's krijgen klanten een bijsluiter. Daarin staat onder meer duidelijk vermeld dat paddo's niet gebruikt dienen te worden bij zwangerschap, depressies, medicijngebruik, deelname aan gemotoriseerd verkeer en in combinatie met alcohol. Als de paddohandel 'ondergronds' gaat, het criminele circuit in, dan lijkt de kans mij klein dat kopers nog goede informatie krijgen omtrent gebruik en dosis. Dit zal de gezondheidsrisico's alleen maar vergroten.

Ik ben met De Korte eens dat we het ontstaan van een tweede achterdeurproblematiek moeten voorkomen. Gelukkig zijn ook uitheemse psilocybine-houdende paddestoelsoorten hier prima te kweken. Erken de kwekers als legale ondernemingen, laat ze gewoon negentien procent btw afdragen en onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid een veilig product leveren.

Het verdrag op psychotrope stoffen is in 1971 tot stand gekomen omdat de ledenlanden van de Verenigde Naties begaan waren met de gezondheid en het welzijn van de mensheid. Wanneer de gezondheid van hun burgers die landen werkelijk ter harte zou gaan, zouden ze geestverruimende paddestoelen juist onder toezicht van de overheid moeten laten verkopen, om verantwoord gebruik ervan mogelijk te maken.

Het wordt tijd psilocybine en psilocine uit de Opiumwet te halen, zodat de volle verantwoordelijk van de teelt en de verkoop onder het ministerie van Volksgezondheid komt te vallen. Als de gezondheid en het welzijn van de burgers voorop zouden staan, zie ik maar één weg: legalisatie van de paddo.


Copyright: Het Parool

Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.