EncyclopedieMelatonine

Azarius

 • $

$ 0, -

US$ 0,00

Melatonine - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

Melatonine

3 Reacties

Wat is melatonine?

 melatonine en de hersens

Melatonine is een hormoon dat in de hersenen door de pijnappelklier wordt geproduceerd. Het heeft een slaap-regulerend effect, in die zin dat het ervoor zorgt dat je in de avond slaperig wordt. Een tekort aan melatonine veroorzaakt dan ook inslaapproblemen. Suppletie van melatonine is om die reden een effectieve en relatief veilige behandeling om inslaapproblemen tegen te gaan.

Behalve dat melatonine de slaap reguleert, is het tevens een zeer effectieve antioxidant, met een sterk hersen-beschermend effect. Melatonine is overigens een bijzondere antioxidant, want nagenoeg alle andere antioxidanten werken averechts als je er teveel van inneemt. Wanneer je echter een hoge dosis melatonine inneemt, treedt deze ongewenste reactie niet op, omdat melatonine een zelfregulerend effect heeft.

Naaste de functie van antioxidant en slaap-regulatie, heeft melatonine ook een positief effect op de geslachtsklieren. Tevens stimuleert het het immuunsysteem en werkt ontstekingsremmend. Kortom, ook mensen die geen verstoord slaapritme hebben, kunnen baat hebben bij het nemen van melatonine.

Geschiedenis

In de tijd dat donkere mensen nog als minder werden beschouwd dan blanke, zocht men naar een middel om de huid te bleken. Het was onderzoeker Aaron Lerner, die in 1953 tijdens een literatuurstudie op een artikel stuitte, gaande over kikkers waarvan de huid bleker werd, nadat zij ondergedompeld waren in een vat met pijnappelklier extract van koeien.

Dit wekte zijn interesse en na zeer veel wetenschappelijk onderzoek vond hij de stof die verantwoordelijk was voor deze kleurverandering. Deze stof noemde hij melatonine. “Mela” is afgeleid van het woord “melanine” dat slaat op de stof die het pigment in het lichaam produceert en het woord “tinine” werd gebruikt omdat melatonine een afgeleide is van serotonine. Al gauw bleek echter dat melatonine veel meer kon dan alleen de huid van een kikker bleken.

Door de ontdekking van melatonine werd ook een belangrijke functie van de pijnappelklier onthuld. Lange tijd werd namelijk gedacht, dat dit een zogenaamd rudimentair orgaan was, oftewel men dacht dat dit orgaan overbodig was, zoals dat ook voor de blindedarm geldt. Door de ontdekking van melatonine veranderde deze veronderstelling gelukkig. De pijnappelklier is immers een heel bijzonder orgaan, dat ook wel het derde oog wordt genoemd. De onderzoeker Rick Strassmann speculeert zelfs, dat de pijnappelklier DMT produceert. Dit is een zeer sterke hallucinogene stof, die volgens de theorie van Strassmann, op het moment dat men sterft, in grote hoeveelheden vrij zou komen. De ontdekking van melatonine resulteerde er echter in dat men de functie van de pijnappelklier beter leerde begrijpen.

Chemie

De volledige naam van melatonine is: N-Acetyl-5-methoxytryptamine. Zodra er minder licht op het netvlies valt, wordt vanuit het oog een signaal doorgegeven naar de pijnappelklier, die serotonine d.m.v. methylering omzet in melatonine. Heeft men dus een te laag serotonine gehalte, dan kan het lichaam ook niet voldoende melatonine aanmaken. Dit verklaart waarom mensen met een depressie, wat meestal het gevolg is van een te laag serotonine gehalte, vaak ook slaapproblemen hebben.

melatonine chemische structuur

Melatonine supplementen bevatten altijd de synthetische variant. Theoretisch zou het mogelijk zijn dit hormoon uit de pijnappelklier van dieren te extraheren, maar dat is een zeer duur proces. Synthetische melatonine werkt echter evengoed, als de natuurlijk geëxtraheerde.

Effecten van Melatonine

Melatonine behoort zoals de volledige naam al doet vermoeden tot de groep tryptamines. Melatonine heeft dan ook een licht bewustzijnsveranderend effect, in die zin, dat na inname van melatonine dromen zeer levendig worden, hoewel het ook vaak onsamenhangende absurdistische verhalen zijn. Ben je echter geïnteresseerd in lucide dromen, dan kan het interessant zijn om eens met dit hormoon te experimenteren.

Medische applicatie

Melatonine kan ook van pas komen om een jetlag tegen te gaan. Je lichaam is er immers niet op toegerust, dat je binnen enkele uren de hele wereld overvliegt, waardoor het dag- en nachtritme ernstig verstoord raakt. Melatonine kan helpen om zo snel mogelijk weer het slaapritme te herstellen. Ook kan het een uitkomst zijn voor mensen die nachtdiensten draaien.

Zoals in de inleiding al werd verteld wordt melatonine verder vaak ingezet om bepaalde slaapproblemen te verhelpen. In dit geval moet echter wel beseft worden, dat niet alle slaapproblemen met dit middel op te lossen zijn. Alleen in het geval van inslaapproblemen kan het een oplossing bieden. Melatonine zorgt er namelijk niet voor dat men in slaap blijft. In het geval van slaapproblemen is melatonine suppletie echter altijd het proberen waard, want deze behandeling draagt weinig risico met zich mee en is niet verslavend. Dit in tegenstelling tot veel farmaceutische kalmeringsmiddelen.

Alzheimer-, Lyme-, parkinson-, MS- en ME patiënten maken vaak te weinig melatonine aan, wat resulteert in slaapproblemen. Ook blijkt dat een stoornis in het autistisch spectrum, depressie of psychose, vaak resulteert in een lager melatonine gehalte. Het innemen van melatonine kan voor alle mensen die lijden aan één van deze aandoeningen een oplossing zijn, maar men moet ook oppassen, want in het geval van een auto-immuunstoornis, zoals bij reuma en MS het geval is, kan melatonine mogelijk een averechts effect hebben. Melatonine kan het immuunsysteem namelijk behoorlijk stimuleren, waardoor de symptomen in het geval van een auto-immuunstoornis heviger kunnen worden. De meningen zijn er dan ook over verdeeld of het altijd verstandig is om bij dergelijke ziektes melatonine te gebruiken.

slaaploosheid

Verder blijkt dat bij sommige vrouwen rond de menopauze, als gevolg van hormoonschommelingen, de bloeddruk verhoogt. Melatonine kan deze schommelingen stabiliseren, waardoor de bloeddruk daalt. Voor mannen geldt eveneens dat hun nachtelijke bloeddruk aanzienlijk kan verlagen door melatonine suppletie. Omdat melatonine tevens een sterk hersen-beschermend effect heeft, kan het raadzaam zijn om na een hartaanval extra melatonine in te nemen. Na een hartaanval stijgt namelijk de oxidatieve stress, wat het hersenweefsel op zijn beurt aantast. Melatonine gaat deze afbraak effectief tegen.

Het blijkt ook dat het gebruik van melatonine, bij ernstige vormen van hoofdpijn, zoals migraine en clusterhoofdpijn, veelbelovend is. Dit komt omdat melatonine o.a. de volgende eigenschappen heeft: het werkt ontstekingsremmend, ruimt vrije radicalen op, remt de activiteit van stikstofoxidesynthase, vermindert de gevoeligheid voor pro-inflammatoire cytokine, remt de dopaminesecretie, zorgt voor membraanstabilisatie en neurovasculaire regulatie. Verder stimuleert het de aanmaak van GABA en endorfine, waardoor het pijnstillend werkt. Al deze effecten kunnen ertoe bijdragen dat mensen met ernstige vormen van hoofdpijn enige verlichting ervaren.

Applicaties bij middelen gebruik

Het roken van cannabis stimuleert extreem de aanmaak van melatonine. Na het roken van een joint, is het melatonine gehalte soms wel 40 keer hoger dan normaal. Het is dan ook niet zo vreemd dat men van cannabis slaperig wordt. Tegelijkertijd wordt duidelijk waarom mensen die iedere dag blowen en daarmee willen stoppen, slaapproblemen ervaren. Als men immers iedere dag blowt, dan resulteert dat elke avond in een extreem hoog melatonine gehalte. Zodra men echter stopt, zal het lichaam weer uit zichzelf melatonine moeten aanmaken. Het duurt meestal een paar dagen tot enkele weken voordat je uit jezelf slaperig wordt. Door vanaf de eerste stopdag voor het slapengaan melatonine in te nemen, wordt de slapeloosheid, als gevolg van het stoppen met blowen, tegengegaan. Hierdoor is het gemakkelijker om het stoppen vol te houden. De melatonine kan vervolgens stapsgewijs afgebouwd worden.

Verder kan melatonine helpen om na een nachtje feesten inslaapproblemen tegen te gaan. Melatonine wordt namelijk door het lichaam gedurende de gehele dag in kleine hoeveelheden aangemaakt. Tegen de avond stijgt de melatonineproductie echter gestaagd, met een piek rond 3:00 's nachts. Hierna neemt de melatonineproductie juist weer snel af. Dit verklaart waarom mensen die nachtdiensten draaien meestal de uren rond vier uur als de moeilijkste periode beschouwen, dan is het melatonine gehalte in het lichaam namelijk het hoogst. Het verklaart ook waarom mensen met slaapproblemen vaak wakker liggen tot vier uur 's nachts om dan pas de slaap te kunnen vatten.

Zo is het ook logisch waarom het soms moeilijk is om 's ochtends, na een nacht feesten, in slaap te komen. Enerzijds kunnen bepaalde stimulerende middelen het adrenalinegehalte verhogen, waardoor de lichaamseigen melatonine niet goed werkt, anderzijds maakt je lichaam in de vroege morgen weinig melatonine aan. Men zegt ook wel dat je over je slaap heen bent. Wanneer je 's morgens na het stappen niet kan slapen, dan is dat dus niet zo verwonderlijk. Melatonine kan in zo een geval een uitkomst zijn. Vaak blijkt namelijk dat na inname van melatonine de slaap in dergelijke situaties wel gevat kan worden. Na het gebruik van stimulerende middelen of alcohol is het juist extra belangrijk dat het lichaam tot rust komt, melatonine kan dus bijdragen aan verantwoord middelen gebruik.

Dosis

De dosis varieert van 0,1 mg tot 5,0 mg per dag. Mocht je slaapproblemen hebben en je wilt experimenteren met melatonine, dan is het belangrijk te beseffen, dat niet ieder lichaam melatonine even snel afbreekt; waardoor het niet zo eenvoudig is de juiste dosis te bepalen. Breek je melatonine namelijk heel langzaam af, dan moet je niet zoveel innemen. Doe je dat wel dan kan dit voor onaangename effecten zorgen.

In het geval van ernstige slaapproblemen kan het daarom raadzaam zijn een slaapcentrum te bezoeken, waar het melatonine gehalte in je lichaam, gedurende de dag en nacht nauwkeurig wordt gemeten. Aan de hand van deze uitslag wordt bepaald wanneer en hoeveel melatonine je moet innemen om op het juiste moment slaperig te worden.

melatonine capsules

Neem je namelijk teveel melatonine, dan kan dit resulteren in een averechts effect. In dat geval wordt je gedurende de gehele nacht om de anderhalf uur wakker en droom je meerdere malen zeer heftig. Al deze dromen kan je je herinneren, omdat je steeds vlak na iedere droom wakker wordt; daar wordt je uiteraard allerminst uitgerust van. Vandaar dat het vinden van de juiste dosis noodzakelijk is. Heb je echter geen tijd of genoeg geld voor een uitgebreid onderzoek, dan kan je ook zelf experimenten met verschillende dosissen op verschillende momenten. Mocht je ervaren onrustig te slapen, dan weet je teveel te hebben genomen.

Gebruik je melatonine juist om sterker te dromen, dan is een dosis van 3 mg een goed uitgangspunt om mee te beginnen. Doe dit echter niet als je de volgende dag iets belangrijks moet doen, want het kan zomaar zijn dat je een heel onrustige nacht hebt.

Bijwerkingen

Zoals al eerder aangehaald kan bij een te hoge dosis, de slaap in plaats van verbeteren, juist verstoren. Verder kan men overdag slaperig zijn. Ook kan een te hoge dosis resulteren in stijve en pijnlijke gewrichten, evenals het hoofdpijn en maagpijn kan veroorzaken. Om die reden is het belangrijk om voorzichtig met dit middel om te gaan en goed uit te zoeken welke dosis het gewenste effect geeft.

Verder is het belangrijk te beseffen, dat melatonine de bloeddruk verlaagt. Als men al een lage bloeddruk heeft, dan kan dit gevaarlijk zijn. Ook bleek dat sommige diabetes-1 patiënten, na inname van melatonine, een verhoogde bloedsuikerspiegel ontwikkelden. Mannen kunnen zelfs borstvergroting ontwikkelen en hun zaadcellen zouden hun beweeglijkheid deels verliezen. Kortom melatonine is niet geheel zonder bijwerkingen en voorzichtigheid is dan ook geboden.

Combinaties

Om slaapproblemen te verhelpen is er een groot aantal supplementen dat melatonine kan aanvullen, zoals: glycine, L-theanine, GABA, calcium, 5-HTP, taurine, vitamine B-6 en zink. Verder zijn er kruiden die rustgevend werken, zoals: valeriaan, lindebloesem, libanonceder, wild lettuce en slaapmutsje. Mocht je melatonine gebruiken als middel tegen slapeloosheid, dan kan je ook experimenteren met bovengenoemde kruiden en supplementen, die allen zonder gevaar naast elkaar gebruikt kunnen worden. Uiteraard moet je niet alles in één keer gebruiken, maar slechts twee middelen tegelijkertijd uitproberen, om na te gaan wat het met je doet. Blijft het gewenste effect uit, dan kan je iets anders proberen.

lucide dromen

Wil je melatonine juist gebruiken om lucide dromen te bevorderen, dan kan het leuk zijn om eens te experimenteren met een combinatie van melatonine en een droom bevorderend kruid, zoals Uvuma-omhlope, African Dream Root of Calea Zacatechichi. Al deze kruiden en meer zijn te bestellen bij Azarius.

Contra-indicaties

Leukemie- en baarmoederhalskanker patiënten wordt afgeraden melatonine te gebruiken. Er is namelijk nog te weinig bekend wat de effecten van melatonine op deze ziektes zijn. Ook moeten vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven zeker geen melatonine gebruiken, want baby's maken gedurende het eerste jaar helemaal geen melatonine aan. Melatonine bereikt echter via de baarmoeder of borstvoeding de baby. Voor een baby is dit hormoon dus niet lichaamseigen en verstoort het vooral de natuurlijke balans.

Wanneer men steroïde middelen gebruikt zoals cortisol en dexamethason, is het af te raden melatonine te gebruiken. Het kan namelijk de werking van deze middelen teniet doen. Als een vrouw verder in verwachting wilt raken, dan is het onverstandig om melatonine te gebruiken, omdat een dosis van meer dan 10 mg bij sommige vrouwen de eisprong verhindert. Psychiatrische patiënten moeten ook oppassen met dit hormoon, omdat het toedienen van een te hoge dosis de symptomen kan verergeren. Mensen met ernstige allergieën of auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis, dienen zeer voorzichtig om te gaan met melatonine, want zoals al eerder gezegd, werkt het immuunsysteem stimulerend, wat een allergische- of auto-immuunreactie kan verergeren.

Links/ Referenties

Dit artikel is gebaseerd op de volgende bronnen:

Farmacotherapeutisch Kompas

• Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, et al. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. (2006) BMJ 332:385-393. PMID 16473858. Compleet artikel.

• WEISS MD, WASDELL MB, BOMBEN MM, REA KJ, FREEMAN RD Sleep hygiene and melatonin treatment for children and adolescents with ADHD and initial insomnia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 May;45(5):512–9. DOI: 10.1097/01.chi.0000205706.78818.ef. PMID 16670647 Samenvatting.

• Lissoni, P., Resentini, M., and Fraschini, F. "Effects of Tetrahydrocannabinol on Melatonin Secretion in Man." Hormone and Metabolic Research 1986; 77-78. Op baseline niveau was de gemiddelde waarde van de melatonine levels 21.3 pg/ml. Twee uur later was het 904 pg/ml.

• Grinspoon, L., and Bakaler, J.B. "Marihuana as Medicine." Journal of the American Medical Association 1995; 237(23): 1875-76.

• DeVries, Marten W. M.D.1; Peeters, Frenk P.M.L. M.D. Melatonin as a Therapeutic Agent in the Treatment of Sleep Disturbance in Depression, Journal of Nervous & Mental Disease: March 1997 - Volume 185 - Issue 3 - pp 201,202.

• Miller E1, Walczak A, Majsterek I, Kedziora J. Melatonin reduces oxidative stress in the erythrocytes of multiple sclerosis patients with secondary progressive clinical course. J Neuroimmunol. 2013 Apr 15;257(1-2):97-101. doi: 10.1016/j.jneuroim.2013.02.012. Epub 2013 Mar 19. Samenvatting.Reacties

 • opensourceinfected 30-10-2017 20:58:48

  jullie zijn dom! er is een topic over 5-htp en melatonine, kun je ze niet samenvoegen?

 • Gezondheidsweb 04-11-2017 12:00:20

  Melatonine is inderdaad een uitstekend supplement bij inslaapproblemen, maar je hebt ook Melatonine met vertraagde afgifte wat uitstekende resultaten geven bij doorslaapproblemen. http://gezondheidsweb.blogspot.be

 • Dodo 20-12-2017 13:45:42

  Volgens mij is de naam van de wetenschapper niet Aaron Lemer maar Aaron Lerner

  [Azarius: scherp gezien! Dank.]


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.