EncyclopedieAyahuasca

Azarius

 • $

$ 0, -

US$ 0,00

Ayahuasca - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

Ayahuasca

8 Reacties

Ayahuasca en gerelateerde producten vind je in de smartshop.

Wat is Ayahuasca?

Ayahuasca Ayahuasca is een entheogene drank, gemaakt van bruikbare delen van het gewas Banisteriopsis caapi. Deze delen worden gekookt met bladeren van een van de vele planten die voor deze combinatie in aanmerking komen (zoals Psychotria viridis of Jurema preta). Zo ontstaat er een brouwsel waarin het sterke hallucinogeen DMT samengaat met een MAO remmer (zoals harmaline, harmine of -tetrahydroharmine) afkomstig van Banisteriopsis caapi of van zaden als Peganum harmala. Dus, de plantsoorten kunnen variëren maar de alkaloïden die in ayahuasca zitten zijn steeds dezelfde.

De sterkte van het brouwsel kan per batch enorm variëren, zowel qua sterkte als qua aard van het psychoactieve effect. Dit is zowel te danken aan de vaardigheid van de sjamaan die het mengsel produceert, als aan de andere toevoegingen die vaak worden gedaan.

Het is belangrijk om op te merken dat geen enkele van de bovenstaande planten normaal zelf psychoactief is wanneer deze oraal wordt ingenomen. Harmine/harmaline kan hallucinaties veroorzaken bij hoge, en daarmee giftige doses, maar in kleine hoeveelheden is het een rustgever die hoogstens slaperigheid veroorzaakt. DMT, in welke hoeveelheid dan ook, is pas oraal actief wanneer het gecombineerd wordt met een MAO-remmer. Dit principe is wat ayahuasca effectief maakt; de harmala alkaloiden in B. caapi zijn werkzaam als MAO-remmers die het voor DMT mogelijk maken werkzaam te worden. Uit deze synergie ontstaat wat beschreven wordt als een van de meest vooraanstaande psychedelische ervaringen.

Geschiedenis

Harmaline is als eerste geïsoleerd uit zaden van de Syrische wijnruit in 1841 en de eerste Westerse registratie van de psychoactieve effecten van B. caapi (in Peru) dateert uit 1851. Halverwege de negentiende eeuw zijn er verschillende rapportages gepubliceerd over het gebruik van Banisteriopsis caapi. Van 1922-1929 is er een film gemaakt van de traditionele yage ceremoniën welke vertoond is tijdens de jaarlijkse American Pharmaceutical Association bijeenkomst. Doordat ayahuasca een populair onderwerp van geschriften en de media is geworden in de twintigste eeuw zijn veel Europeanen en Noord-Amerikanen naar Zuid-Amerika gereist om ayahuasca in een traditionele setting te kunnen nemen. Deze nieuwe industrie, entheotourisme genoemd, heeft een grote verandering teweeg gebracht in de wijze waarop men naar ayahuasca kijkt in de landen waar het vandaan komt.
Tegenwoordig wordt de drank gedronken in de amazonegebieden van Peru, Ecuador, Colombia, Bolivia, West-Brazilië en in gebieden rondom de Río Orinoco monding. Het wordt waarschijnlijk al millenia lang gebruikt in de westelijke amazone en dit gebruik verspreidt zich snel over het Zuid-Amerikaanse continent. Het aantal religieuze bewegingen dat gebruik maakt van ayahuasca groeit eveneens snel, enkele hiervan zijn Santo Daime, União do Vegetal (UDV), en Barquinia.

Plantkundig

Plantkundige informatie over de meest gangbare ingrediënten van ayahuasca.

Banisteriopsis caapi is zelf ook bekend als ayahuasca, caapi of yage, het is een Zuid-Amerikaans junglegewas van de Malpighiaceae familie. De actieve stoffen van deze klimplant zitten in de binnenzijdevan de bast van de zojuist gekapte stammen.

Phalaris arundinacea, ook bekend als rietkanariegras, is een doordringende, lange en grove grassoort, die meestal op zichzelf groeit langs de waterkant van meren en stroompjes en in moerassige gebieden. De stam kan tot twee meter hoog worden. Bladeren zijn blauwgroen wanneer ze vers zijn en gedroogd hebben ze een stroachtige kleur. Bloemen groeien aan de stam, nog boven de bladeren; in volle bloei hebben deze rozeachtige blaadjes.

Syrian Rue (Peganum harmala) behoort tot de Zygophyllaceae familie. Het groeit van de Middellandse zee totaan Noord-India, Mongolië en Mantjsoerije.

Psychotria viridis komt uit de amazonelaaglanden, maar wordt ook gekweekt door het noorden van Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Het is een groene tropische boom of grote struik die in de volle zon tot halfschaduw groeit. De bladeren zijn erg groot (tot 24 cm). De kleine bruine zaadjes worden van rode bessen afgeschud. Deze soort groeit het beste in rijke, vruchtbare gronden.

Jurema preta, of Mimosa hostilis, is een plant die van nature in Brazilië voorkomt. Een deel van de wortels groeit boven de grond; deze zijn vezelachtig en breekbaar, en hebben meestal een heel mooie roze kleur.

Chemistry

De meest actieve biochemicaliën zijn: de ß-carboline alkaloiden harmine, harmaline, tetrahydroharmine, harmol, harminezuur, methylester harmine amide, acetyl norharmine, harmine N-oxide, harmalinezuur en ketotetra-hydronorharmine zitten in de bast, stam en takken van B. caapi, Banisteriopsis inebrians, en andere Banisteriopsissoorten.

Tetrahydroharmine komt in een hogere concentratie voor in B. caapi dan in andere planten die harmala-alkaloïden bevatten zoals Peganum harmala (Syrische wijnruit) en bepaalde soorten Passiflora sp. (passiebloem). Dit kan ervoor zorgen dat deze originele ayahuasca betere en meer langdurige therapeutische effecten heeft dan de 'analoge' bereiding zonder B. caapi.

Effecten

De aanvang van de effecten hangt af van hoeveel en wanneer men heeft gegeten en de lichaamscondititie. De effecten beginnen tussen 20 en 60 minuten na consumptie. Kleinere doses maken de duur van de effecten korter, langere doses geven een langere trip. Deze kan 2-6 uur duren met een piek na 1-8 uur na consumptie. Ook dit is weer afhankelijk van de dosering en individuele kenmerken.

De verschillende effecten van ayahuasca hebben een spirituele vooruitgang tot doel, die via zuivering van de ziel en het vrijlaten van onderdrukte emoties wordt bereikt. Tijd is een belangrijke factor in deze vooruitgang. Elke ervaring legt patronen bloot en de gradaties van bewustzijn en begrip zijn afhankelijk van de diepte van voorgaande ervaringen en de mate van bewustzijn van de deelnemer.
Ayahuasca is geen substantie die kan worden gedefinieërd door consistente effecten. De geheugenprocessen die worden geactiveerd door ayahuasca kunnen niet vooraf worden geprogrammeerd, hoewel aan de trip, de reis, wel richtig gegeven kan worden.
Het pharmacologische eigenschappen van de psychoactieve bestanddelen tezamen met de biologische antecedenten kunnen geen aantoonbare invloed op de psyche veroorzaken. Het middel zal altijd reageren met een set van psychologische omstandigheden van het individu (motivatie, houding, persoonlijkheid, stemming, voorgaande ervaringen) en de setting. Het samenvallen van die structuren zal invloed hebben op het effect en het soort trip dat men ervaart. De substantie heeft dus effect op de hersenen door invloeden van buitenaf; namelijk van de setting, de omgeving en de aanwezigheid van een leermeester, meer dan de emotionele staat van de deelnemer. Iemand die ayahuasca bijvoorbeeld alleen inneemt, zal een totaal andere ervaring hebben dan wanneer het genomen wordt samen met iemand die de energie kan sturen die door ayahuasca vrijkomt. Hierdoor zijn de effecten optimaal en kan de reis gestuurd worden naar de gewenste plaats in de geest (bijvoorbeeld daar waar zich God bevindt), welke de basis voor transformatie vormt.
Er zal na het nuttigen van ayahuasca eerst misselijkheid optreden, en eventueel braken. Dit is een fase die moet worden doorstaan, vecht er dus niet tegen. Het wordt beschouwd als een reinigingsproces. De eerste staat die men vervolgens bereikt, is die waarin de zintuigen bovengemiddeld gaan werken. Tijdens de eerste negentig minuten zal het horen een belangrijke plaats innemen en gevoel zal ook duidelijker aanwezig zijn. Vanaf dit punt kant de trip elke richting aannemen. Wanneer iemand andere dimensies binnenkomt, het fysieke lichaam als het ware verlaat, kan er een gevoel van door de lucht zweven ontstaan.

Een persoon die ayahuascasessies meemaakt vertoont in het algemeen een opmerkelijke mentale en fysieke vooruitgang, vergelijkbaar met een intense psycho-therapie. Ayahuasca kan aantoonbare veranderingen teweeg brengen over een korte tijdsduur. Het zorgt voor een essentiele acceptatie en het op een lijn komen met de eenvoud van je eigen spirituele identiteit. Het resultaat is een verandering van onze waarden en voorkeuren, wat onze aanwezigheid en ons bewustzijn van de Zelf verandert.

Sommige visuele ervaringen met ayahuasca leveren beelden op van landschappen met engelen, spirituele wezens of mystieke werelden. Je kunt zelf de reis heel rijk maken en een brug bouwen naar het heilige, het spirituele, om zo bepaalde aspecten van de spirituele zoektocht te vervullen.
Al deze ervaringen zijn belangrijkvoor het individu, hij leert zijn innerlijke leidraad te vertrouwen, zijn spirituele identiteit op verschillende manieren te beleven in een door hem gecreëerde liefdevolle omgeving.

Traditioneel gebruik

Er zijn ten minste 42 verschillende inheemse namen voor dit preparaat. Het is opmerkelijk dat minstens 72 inheemse stammen van Amazonië, hoewel van elkaar gescheiden door afstand, taal en culturele verschillen, toch allemaal een gedetailleerde gezamenlijke kennis bezitten over ayahuasca en het gebruik ervan. Ayahuasca wordt dus al duizenden jaren gebruikt. We kennen vijf verschillende toepassingen: als religieuze inauguratiemethode, als remedie, om helderziend te worden, om spirituele reizen te maken en om te ontspannen of mediteren. De indiaanse stammen kennen veel ayahuascarituelen waarbij ruimte is voor dans en zang.

Nog niet zo lang geleden is er een nieuwe katholieke spirituele beweging ontstaan in Brazilië, waarin ayahuasca een centrale rol speelt. De eerdergenoemde Santo Daime kerk is een trend geworden, vooral onder de armere indianen in de steden. Het moedigt hen aan terug te keren naar de amazone en daar kleine religieuze gemeenschappen op te richten. Bij hun bijeenkomsten, waarin ook kinderen worden betrokken, drinkt iedereen ayahuasca. Terwijl men zingt en danst ondergaat men de entheogene toestand.

Medicinaal gebruik

Er is niet veel bekend over de specifieke, helende aspecten van ayahuasca. Normaalgesproken, vanwege de mogelijkheid tot helderziend worden, wordt het gebruikt om de oorzaken van een ziekte te achterhalen of situaties die een slechte invloed hebben op wat voor manier dan ook. In andere Zuid-Amerikaanse landen, bijvoorbeeld Peru, wordt ayahuasca voor directe genezing gebruikt door sjamanen, genaamd curanderos of ayahuasqueros. Hierdoor is het aannemelijk dat ayahuasca, door contact mogelijk te maken met spirituele entiteiten, de goede remedies blootlegt dan wel geneest in spiritueel of magisch opzicht. In tegenstelling tot de Westerse opvattingen over geneeskunde, wordt in Zuid-Amerika geloofd dat ayahuasca kan doen genezen wanneer dan wel de patient dan wel de genezer het inneemt. Al deze processen samen zijn door iemand als volgt samengevat: "De natuur geneest, terwijl de dokter of 'genezer' de patient bezighoudt."

Variaties

Zoals al eerder vermeld zijn er veel verschillende samenstellingen van ayahuasca. Er zijn veel recepten bekend (ook op internet) met de verschillende planten/zaden combinaties.

Gebruik

Over de moderne gebruiksmethode van ayahuasca gaat een hevige discussie. Veel mensen benaderen ayahuasca als 'zomaar een hallucinogene drug' waarmee je een trip beleeft. De meeste van deze mensen zullen het niet snel een tweede keer proberen. Het meer geaccepteerde gebruik is van oorsprong entheogeen, maar men zoekt naar antwoorden by de ayahuascaplanten. Maar zelfs dan is men vaak niet eerbiedig en wordt aan de plant als heiligdom voorbijgegaan. Het is belangrijk om te benadrukken dat hoe meer men in de ervaring stopt, hoe meer men eruit zal krijgen.

Waarschuwingen

Er zijn nauwelijks gevallen waarin ernstig letsel of dood in verband werd gebracht met ayahuascagebruik, maar het is zeker mogelijk om jezelf ermee pijn te doen. Omdat een van de belangrijkste componenten van ayahuasca een MAO-remmer is, welke een enzym in het lichaam tegenhoudt dat belangrijk is voor processen in het lichaam en de hersenen, is het mogelijk dat er negatieve reacties op ayahuasca optreden. Zorg dus dat je voldoende informatie hebt over MAO-remmers en de medicatie die je gebruikt en het voedsel dat je voor gebruik nuttigt.
Wanneer een MAO-remmer gecombineerd wordt met een van de meeste medicijnen of drugs, kunnen de gevolgen fataal zijn.
Bovendien kan ayahuasca, zoals bijna elk psychedelisch middel, op korte of lange termijn veranderingen in iemands persoonlijkheid veroorzaken of (wanneer men daar gevoelig voor is) psychotische of neurotische periodes in de hand werken.

Bijwerkingen

Ayahuasca kan dus extreem negatieve effecten hebben bij mensen die medicatie op recept gebruiken; vooral anti-depressiva zoals Prozac. Wanneer je anti-depressiva gebruikt en geen specifieke kennis bezit over de interactie tussen de medicijnen, ayahuasca en MAO-remmers, vermijd dan ayahuasca .

Links / Verder lezen

Ayahuasca-info: informatie en expert interviews
Recepten van Erowid
Ayahuasca als behandeling bij verslavingen door Armando Loizaga Pazzi
Santo Daime
Retreats via Ayahuasca Healing

Referenties

Dit artikel is gebaseerd op de volgende pagina's:

Wikipedia on Ayahuasca
Erowids Ayahuasca Vault
Biopark on Ayahuasca
Uit je bol (in Dutch)
Yage.net (afbeelding)Reacties

 • foofar 31-08-2012 00:38:49

  http://www.degewijdereis.nl/home/files/rapportgewijde_reisdefinitief.pdf

 • aqua fiji 02-10-2012 04:22:36

  its illegal in most countrys. UN ban it. The only way youcan experince this is to go in Peru, Brasil or other country where you can find a shaman that can prepare for you

 • ami95 24-12-2012 15:18:15

  or ordering an analogue from azarius?

 • AyaSpirit 10-06-2014 07:44:53

  Great info, another resource you may want to add to your links section is www.ayahauscarecipe.org they've got some great articles and solid info. Cheers.

 • Wiggly 28-12-2016 20:43:00

  Any recipes?

 • Super Keto Diet 18-08-2018 09:02:01

  I've been surfing on-line greater than three hours
  these days, yet I never discovered any attention-grabbing article
  like yours. It's pretty value sufficient for me. In my opinion,
  if all web owners and bloggers made excellent content material as
  you did, the internet shall be a lot more useful than ever before. http://portal.acicts.io/25935/personal-fitness-trainer-helps-smash-through-weight-plateaus

 • https://intellxpro.o 03-12-2018 16:52:59

  Of course, what a magnificent blog and illuminating posts, I
  definitely will bookmark your website.Have an awsome day! https://tomsdiner.net/index.php/FaustoPape78275/

 • 14-12-2018 02:38:59

  This website definitely has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn?t
  know who to ask. http://ssomgmt.ascd.org/profile/createsso/createsso.aspx?returnurl=http://cat.kugyay.org/index.php%3Faction=profile;u=79780


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.