EncyclopedieĎKikkerlikkení

Azarius

  • $

$ 0, -

US$ 0,00

ĎKikkerlikkení - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

ĎKikkerlikkení

0 Reacties

De Colorado pad scheidt via klieren achter zijn ogen een giftig slijm uit dat de psychoactieve stoffen bufotenine en 5-Meo-DMT bevat. Beide stoffen zijn analogen van DMT en hebben een vergelijkbaar geestverruimend effect. Over het gebruik van het slijm circuleren op het internet aardig wat misvattingen. In dit encyclopedie-item wordt daarom onder andere stilgestaan bij de geschiedenis, de bereidingswijze en de effecten van het paddenslijm. 

De Colorado pad

Andere namen voor de Colorado pad zijn Bufo alvarius pad, Sonoran woestijn pad, Bufo en El Sapo/Sapito. Hij leeft in Noord-West Mexico en in sommige zuidelijke Amerikaanse staten. De Colorado pad kan ongeveer 190 millimeter lang worden en is daarmee de grootste pad in de Verenigde Staten. Hij heeft een gladde, leerachtige olijfgroene of bruin gevlekte huid. Typische kenmerken zijn de grote, witte wrat aan iedere mondhoek, een blauwgrijs trommelvlies en zeer grote kliercomplexen aan de achterpoten. De pad is alleen actief na een regenbui. Bij droogte verstopt het dier zich tussen de bladeren of onder het mos. Zijn habitat bestaat uit vochtige, open gebieden als graslanden, moerassen en bergstreken met eikenbossen. 

Bufo alvarius toad

Er bestaan 285 soorten bufo padden, maar alleen de Bufo alvarius produceert slijm dat 5-Meo-DMT en bufotenine bevat. Als de Colorado pad zich bedreigd voelt scheidt hij gif af. Roofdieren weten dit en mijden hem. Helaas weten gedomesticeerde honden en katten dat niet en als ze de pad bijten lijdt dat soms tot de dood. 

Het idee dat mensen padden likken om te trippen, klopt om twee redenen niet. Ten eerste kunnen mensen evengoed ziek worden wanneer ze teveel paddenslijm binnen krijgen, daarom dient het slijm afgewogen te worden. Ten tweede is het zinloos om DMT-analogen oraal te consumeren, omdat deze stoffen afgebroken worden via het maag-darmkanaal. De term kikkerlikken is om deze twee redenen ongelukkig gekozen, daar komt natuurlijk nog eens bij dat het een pad is en geen kikker. 

Melken van de Colorado pad

Door op de pad te drukken, raakt deze in de stress en komt er veel gif uit de klieren. Met een stukje glas of spiegel wordt dat opgevangen. Hierna dient het gedroogd te worden in de zon, zodat een kristalachtig poeder overblijft dat gemakkelijk af te wegen is en gerookt of gesnoven kan worden. Het poeder noemt men ook wel bufo. 

De geschiedenis van ‘kikkerlikken’ 

In tegenstelling tot wat de meesten geloven is het gebruik van het slijm van de Colorado pad binnen sjamanistische settings onbekend. Er worden binnen sjamanistische tradities wel DMT-bevattende planten ingezet, zoals ayahuasca en yopo.  Ayahuasca is een mengsel van twee planten, waarvan één DMT en één een MAO-remmer bevat. Door de MAO-remmer is de DMT ook oraal werkzaam. Ayahuasca wordt al duizenden jaren ingezet tijdens ceremonies van de native Americans. Yopo is een plant waarvan de zaden DMT, 5-Meo-DMT en bufotenine bevatten. Native Americans snuiven de vermalen yopo-zaden tijdens ceremonies. 

Over het gebruik van padden binnen sjamanistische tradities is daarentegen vrijwel niets bekend. Sommigen speculeren dat mesoamerikaanse beschavingen de pad gebruikten. Afbeeldingen van padden op tempels dienen als enige bewijs hiervoor. Het is echter niet aannemelijk dat deze veronderstelling juist is. 

Het gebruik van bufo is dan ook een relatief nieuw fenomeen. Tijdens de eerste wereld oorlog isoleerde de Oostenrijkse chemicus Handovsky van de Universiteit in Praag voor het eerst bufotenine. De eerste gerapporteerde synthese van bufotenine werd door Toshio Hoshino en Kenia Shimodaira in 1935 uitgevoerd. In 1965 deed men opnieuw onderzoek naar het slijm van de Colorado pad en het bleek naast bufotenine ook 5-Meo-DMT te bevatten. In 1967 werd deze ontdekking bekend gemaakt via een publicatie. 

In 1984 verspreidde psychonauten een pamflet waarin stond beschreven hoe het slijm van de Colorado pad gebruikt kan worden. [1] Als gevolg hiervan steeg de vraag naar het paddenslijm explosief, wat leidde tot grote druk op de paddenpopulatie. 

Bufo ceremonies

Het gebruik van bufo is onlangs opnieuw onder de aandacht gekomen. Dit is het gevolg van enkele wetenschappelijke publicaties over de heilzame effecten van 5-Meo-DMT. Het bleek namelijk dat mensen die leden aan een depressie na slechts eenmaal 5-Meo-DMT te hebben gerookt maandenland vrij waren van depressieve klachten. [2] Er zijn een paar andere studies die deze wonderlijke uitwerking onderstrepen. Na slechts eenmaal te gebruiken vinden er blijvende neurologische veranderingen plaats die een gunstige uitwerking hebben op het gevoel van welzijn. [3][4][5] 

Zogenaamde bufo sjamanen spelen in op de stijgende vraag en bieden het paddenslijm aan tijdens ceremonies. Deze ‘sjamanen’ hebben zichzelf bepaalde rituelen toegeëigend, wellicht geïnspireerd door tradities van native Americans, maar omdat bufo geen traditionele gebruikersgeschiedenis kent, is het een eigen interpretatie. Het gebruik van bufo is onnodig dieronvriendelijk. In yopo zit evengoed 5-Meo-DMT en bufotenine, daarnaast bevat het ook nog eens DMT. Voor the whole package deal kun je dus beter een plantaardig middel gebruiken. 

Biochemie

De twee DMT-analogen uit het slijm hechten aan de serotoninereceptor, waardoor serotonine afkomstig uit de hersenen niet kan binden, wat ervoor zorgt dat de concentratie vrije serotonine in de hersenen stijgt. [6] De trace-amine-asociated receptor speelt mogelijk ook een rol bij het opwekken van de hallucinogeneneffecten. Het blijkt namelijk dat meerdere hallucinogenen actief zijn op deze receptor. [7] Waarschijnlijk hechten 5-Meo-DMT en bufotenine ook aan deze trace-amine-asociated-receptor. Er moet echter meer onderzoek gedaan worden naar het exacte werkingsmechanisme. 

Effect

Wanneer bufo gerookt wordt, start het effect na ongeveer vijftien seconden, waarbij sterke visuals optreden en ieder contact met de realiteit verloren gaat. De trip houdt vijftien minuten op volle sterkte aan, daarna keert men langzaam weer terug op aard en na veertig minuten is het volledig uitgewerkt. Gebruikers rapporteren gevoelens waarbij het ego oplost en zij totaal opgaan in de wereld om hen heen. De ervaring kan behoorlijk intens, spiritueel en inzicht gevend zijn. Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de opzichzelfstaande werking van bufotenine, maar gebruikers die het effect van bufo vergeleken met zuiver 5-Meo-DMT gaven aan dat het effect van bufo sterker was. Verder zouden bepaalde geluidseffecten plaatsvinden die 5-Meo-DMT niet opwekt. 

Dosering

De gemiddelde dosering is persoonsgebonden, daarom wordt geadviseerd zo laag mogelijk te beginnen. De laagste dosis ligt bij 4 mg roken en 8 mg snuiven, de hoogste dosis ligt respectievelijk bij 10 mg en 30 mg. 

Gebruik

Met een glazen basepijp is het poeder gemakkelijk te verdampen. Doe het witte poeder in de bol en verwarm met een kleine gasbrander. Adem de witte damp in. De damp heeft een plasticachtige smaak. Wanneer bufo gesnoven wordt, is het raadzaam om iemand anders het poeder in de neus te laten blazen, want het irriteert de slijmvliezen behoorlijk, waardoor het lastig is om voldoende in te nemen.  

Risico’s

Een beroemde uitspraak binnen de farmacochemie is die van Paracellus: ‘Everything is a poison, nothing is a poison, it’s the dose that makes the poison.’ Hoewel overal op Internet te lezen is dat het gif van de pad in orale vorm toxisch is, klopt dat niet. Yopo wordt immers al eeuwenlang nasaal ingenomen en dat bevat zowel 5-Meo-DMT en bufotenine. Yopo resulteert in misselijkheid. Neem je teveel dan kun je nog zieker worden. Daarom is het om eenzelfde rede belangrijk om het slijm te drogen en af te wegen, zodat je niet teveel neemt en ziek wordt. 

De toxiciteit neemt echter sterk toe wanneer je bepaalde medicijnen, zoals MAO-remmers, combineert met bufotenine en 5-Meo-DMT. MAO-remmers zitten in bepaalde antidepressiva. Ook sommige kruiden bevatten MAO-remmers. Wees je hiervan bewust. 

Omdat de trip dusdanig intens is dat ieder contact met de realiteit verloren gaat, is het belangrijk dat iemand die nuchter is de trip begeleid en ingrijpt mocht een gevaarlijke situatie zich voordoen. Stel immers dat een kaars omvalt of iets vergelijkbaars urgents dan kan de gebruiker tijdens zijn trip niet handelen, met alle gevolgen van dien.  

Integratie

Ondanks dat de heilzame effecten van 5-Meo-DMT bewezen zijn, kan een bufo-trip dusdanig heftig zijn dat de gebruiker ervan verward raakt. Het is daarom buitengewoon belangrijk om voor de juiste setting te zorgen en het alleen te gebruiken als je goed in je vel zit. Ook dien je achteraf de tijd te nemen om de ervaring te verwerken en de inzichten te integreren. Gebruik dit middel dus in geen geval wanneer je in een stressvolle periode zit, want het kan best dat je een paar weken nodig hebt om de ervaring te verwerken.

Tot slot

Kikkerlikken als inheems sjamanistisch ritueel bestaat niet en het is ook niet mogelijk om DMT-analogen oraal te consumeren, sterker nog het direct likken aan de pad is zelfs gevaarlijk. Het gebruik van bufo is verder weinig diervriendelijk. Mocht je daarom toch graag een DMT-achtige ervaring ondergaan, kies dan liever voor planten die dezelfde stoffen produceren. 

  1. “Bufo alvarius: The Psychedelic Toad of the Sonoran Desert” by Albert Most (Venom Press, Denton, Texas), in 1984.
  2. Short term changes in the proteome of human cerebral organoids induced by 5-MeO-DMT, Scientific Reports, volume 7, Article number: 12863 (2017) 
  3. A single inhalation of vapor from dried toad secretion containing 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting is related to sustained enhancement of satisfaction with life, mindfulness-related capacities, and a decrement of psychopathological symptoms. Psychopharmacology (Berl). 2019 Sep;236(9):2653-2666.
  4. Amphibious anti-depressants and other wonders, Dakwar E, Am J Drug Alcohol Abuse. 2019;45(2):115-116. doi: 10.1080/00952990.2019.1580288. Epub 2019 Mar 5. 
  5. 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) used in a naturalistic group setting is associated with unintended improvements in depression and anxiety, Davis AK, So S, Lancelotta R, Barsuglia JP, Griffiths RR, Am J Drug Alcohol Abuse. 2019;45(2):161-169.
  6. David E. Nichols, 2004, “Hallucinogens”, Parmacology & Therapeutics 101: 131-181
  7. J.V. Wallach, 2009, Medical Hypotheses, 72: 91-94

Photo by I, Wildfeuer, CC BY-SA 3.0, Link.Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.