EncyclopedieE-sigaret

Azarius

 • $

$ 0, -

US$ 0,00

E-sigaret - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

E-sigaret

0 Reacties

De e-sigaret is een elektrisch apparaat dat een vloeistof met smaakstoffen en nicotine verwarmt. Hierdoor ontstaat een wolk met druppeltjes, dit heet een aerosol of eenvoudigweg damp. De damp met nicotine wordt vervolgens ingeademd. Op die manier kan de e-sigaret dienen als vervanging voor sigaretten.

Tegenwoordig is iedereen bekend met het feit dat roken van industriële tabak zeer ongezond is. Omdat men ervan uitgaat dat de e-sigaret minder schadelijk is, wint deze terrein. In dit artikel zal onder andere worden stilgestaan bij de werking, mogelijke gezondheidsrisico’s en hoe de e-sigaret het beste kan dienen als tabaksvervanger.

Geschiedenis

Al in 1963 werd door Herbert A. Gilbert de eerste verdamper gepatenteerd. Dit apparaat kon oplossingen met geur- en smaakstoffen verdampen die vervolgens konden worden ingeademd. Hij noemde het een ‘smokeless non-tabacco cigarette.’ Deze eerste variant bevatte echter geen nicotine. De verdamper kon ook gebruikt worden om bepaalde medicijnen te inhaleren. Sommige stoffen worden namelijk niet via het maagdarmkanaal opgenomen, maar wel via de longen. Het apparaat werd echter geen succes en kwam zelfs niet op de markt.

Het was vervolgens Hon Lik, een Chinese apotheker, die in 2003 op het idee kwam om met een elektrisch element een onder druk staande straal vloeistof met propyleenglycol-oplossing te verdampen. Op deze manier was het mogelijk om ook nicotine in de aerosol op te nemen. Hierdoor had de nieuwe verdamper een groot voordeel ten opzicht van de eerste verdamper die in 1963 was ontwikkeld en geen nicotine kon verdampen.

In 2004 kwam de eerste e-sigaret, in de vorm van een hulpmiddel om te stoppen met roken, op de Chinese markt. In 2006 werd de verdamper voor het eerst geëxporteerd. Er werd echter pas in 2007 een octrooi vrijgegeven.

De Nederlandse inspectie voor de gezondheidszorg waarschuwde in 2008 voor het gebruik van de e-sigaret, omdat er volgens dit instituut te weinig onderzoek was gedaan naar de veiligheid ervan. Vervolgens classificeerde minister Schippers de e-sigaret in 2011 als geneesmiddel. Hierop volgde een rechtszaak aangespannen door de ‘Amerikaanse United Tobacco Vapor Group.’ De uitspraak van de rechter was dat de e-sigaret niet mocht worden aangerekend als geneesmiddel. Dit is uitermate belangrijk, want in België wordt de e-sigaret wel beschouwd als een geneesmiddel, waardoor de verdamper niet vrij verkrijgbaar is. De Belgische douane controleert zelfs actief op geïmporteerde e-sigaretten. In Nederland is de e-sigaret daarentegen geheel ingeburgerd.

Werking

Er bestaan allerlei verschillende soorten e-sigaretten met ieder een eigen werkingsmechanisme. Zo zijn er oudere modellen die je niet kunt bijvullen en na gebruik weggooit. Globaal gezien hebben echter alle e-sigaretten ongeveer eenzelfde mechanische. Ze bevatten allemaal een batterij. Sommige hebben een inwisselbare. Dit heeft als voordeel dat wanneer de batterij leeg is hij omgewisseld kan worden met een andere en je niet hoeft te wachten eer deze is opgeladen. Verreweg de meeste verdampers hebben echter een geïntegreerde batterij die zeer snel oplaadt.

Verder bevat de e-sigaret een vloeistoftankje en een coil of gloeispiraal waar omheen een lont is gewikkeld die de vloeistof opzuigt uit het tankje. Wanneer het knopje wordt ingedrukt gaat de coil gloeien, waardoor de vloeistof uit de lont verdampt. De damp komt vrij om vervolgens door de gebruiker te worden ingeademd.

Verschillende soorten

 • De wegwerp e-sigaret kan niet worden nagevuld.
 • E-shisha pen heeft de vorm van een pen en is te verkrijgen in vele kleuren. Het model is elegant. 
 • E-sigaret met cartridges werken met voorgevulde cartridges die na gebruik worden weggegooid. Bij deze modellen kun je het vloeistoftankje niet bijvullen, wat resulteert in extra afval. Ze lijken qua uiterlijk het meest op een sigaret.
 • Hybride e-sigaret zet je aan en daarna neem je een trekje. De damp is constant. Je hoeft dus niet te wachten nadat je een knop indrukt, hierdoor lijkt het meer op gewoon roken.
 • Met een mod of modbox heb je veel opties wat betreft het instellen van het voltage, luchttoevoer, wattage en temperatuurinstellingen. Ze kunnen helemaal afgesteld worden op de persoonlijke behoeftes, vandaar dat ze ook wel personal vaporizers worden genoemd.
 • De elektrische pijp of sigaar hebben de vorm van een pijp of sigaar waardoor het gemakkelijker is voor pijp of sigaarrokers om over te stappen op verdampen.
 • Een mechanise mod bevat geen circuit of elektrische componenten. De batterij wordt in contact gebracht met de atomizer. Hierdoor heeft de gebruiker honderd procent controle, maar het vraagt ook veel ervaring wat betreft gebruik.

Gebruik

In het begin is het wennen om de damp van de e-sigaret in de ademen. Het slaat net als roken op de keel wat meestal resulteert in hoesten, maar net als bij gewone sigaretten went dit snel. Overigens zullen ook rokers van sigaretten moeten wennen aan het verdampen, want de damp vraagt een andere soort gewenning dan rook.

Er zijn globaal gezien twee soorten werkingsmechanisme, de ene e-sigaret geeft een constante damp af, de andere soort resulteert juist in een korte sterke impuls zolang de knop is ingedrukt.

Biochemische uitwerking

Door in te ademen wordt de nicotine opgenomen vanuit de longen en komt via de bloedbaan in de hersenen terecht. Daar hecht nicotine aan de acetylcholine-nicotine receptor. Hierdoor stijgt het acetylcholine- en epinephrine-gehalte, wat resulteert in een verhoogde concentratie. [1]

Status

In Nederland is het gebruik van de e-sigaret gelegaliseerd. Zoals echter al eerder werd beschreven valt de e-sigaret in België, maar ook in landen als Oostenrijk en de Verenigde Staten onder de geneesmiddelenwet en is daardoor niet legaal verkrijgbaar. In sommige Aziatische landen wordt de e-sigaret zelfs aangerekend als drugs. In Thailand kan gebruik tot tien jaar celstraf leiden. Controleer daarom altijd van te voren wat de wetgeving per land is aangaande de e-sigaret.

Gezondheidsrisico’s

Omdat de e-sigaret nog geen vijftien jaar bestaat, zijn er weinig onderzoeken uitgevoerd naar de veiligheid ervan. Daar komt bij dat er talloze vloeistoffen zijn met verschillende inhoudsstoffen waardoor het gehalte schadelijke stoffen ook sterk varieert. Dit resulteert dan ook in tegenstrijdige onderzoeksresultaten. Volgens een onderzoek van de ‘Portland State University’ wordt bij het verdampen via een e-sigaret concentraties formaldehyde afgegeven die vijf tot vijftien keer hoger ligt dan bij een traditionele sigaret. [2][3]

Professor Peter Hajek reageert op dit onderzoek met de conclusie dat de onderzoekers veel te hoge temperaturen gebruikten. Zou je volgens hem een kip laten aanbranden dan ontstaan er ook kankerverwekkende stoffen. Dit betekent echter niet dat kip kankerverwekkend is. Het onderzoek wordt daarom als omstreden beschouwd.

Onderzoek uitgevoerd aan Boston School of Public Health in 2010 leidde juist tot de conclusie dat de e-sigaret vele malen veiliger is dan de traditionele sigaret. Het niveau van de kankerverwekkende stoffen in e-sigaretten bleek tot duizend keer lager te zijn dan in gewone sigaretten. De e-sigaret zou volgens dit onderzoek een toxiciteit hebben die vergelijkbaar is met andere nicotinevervangers. Tevens werd aangetoond dat de verdamper succesvol kan dienen als hulpmiddel bij het afkicken van gewone sigaretten. [4]

Volgens het RIVM bevat de damp van een e-sigaret hoge concentraties giftige stoffen. Men kan door gebruik last krijgen van geïrriteerde luchtwegen, hartkloppingen en er ontstaat een verhoogd risico op kanker. Daarom raadt het RIVM structureel gebruik af. [5] Weer ander onderzoek gepubliceerd in het toonaangevend wetenschappelijke tijdschrift Nature heeft als resultaat dat er geen enkel gezondheidsrisico is bij langdurig gebruik van de e-sigaret door mensen die normaal ook niet roken. [6] De huidige generatie e-sigaretten zou volgens Public Health England 95% minder schadelijk zijn dan tabak. [7]

Het lijkt erop dat een e-sigaret niet geheel zonder risico is, maar de vraag is in welk perspectief dit wordt geplaatst. Verdampen is hoogst waarschijnlijk vele malen minder schadelijk dan het roken van traditionele sigaretten en kan daarom worden beschouwd als een goed alternatief. Het is echter ook een feit dat de tabaksindustrie bijzonder veel macht heeft. De tabakslobby zal er daarom alles aan doen om te bewijzen dat de e-sigaret schadelijk is, zo hun eigen marktaandeel veilig te stellen.

Verslavend

De e-sigaret bevat weliswaar nicotine, maar deze stof is vele malen minder verslavend dan aanvankelijk verondersteld wordt. Het verslavende effect van industriële tabak zit hem vooral in de MAO-remmers die de tabaksgiganten toevoegen zodat de nicotine sneller wordt opgenomen door de hersenen. Nicotine op zichzelf is weinig verslavend. Native Americans gebruiken snuiftabak zoals wij hier een kop koffie drinken.

Het is echter wel zo dat wanneer men zwaar verslaafd is aan industriële tabak, men een hoge inname van nicotine gewend is. Stapt een verslaafde roker over op de e-sigaret dan blijft deze hoge nicotinebehoefte aanvankelijk bestaan. In eerste instantie zal degene die afkickt dan ook zeer afhankelijk zijn van de verdamper. Doordat geavanceerde e-sigaretten de mogelijkheid bieden het nicotinegehalte stapsgewijs te verlagen, kan de behoefte worden afgebouwd. Hoewel dit laatste soms moeilijk blijkt. Iemand die immers gewend is om vijftien koppen koffie per dag te drinken kan deze behoefte ook niet zomaar terugdringen naar bijvoorbeeld drie koppen per dag. Op eenzelfde manier kan de nicotinebehoefte moeilijk zijn terug te dringen.

De handeling van het nemen van een trekje werkt echter ook verslavend, omdat je op die manier zeer gecontroleerd en diep ademhaalt wat rustgevend werk. Er zijn dan ook mensen die de verdamper zelfs blijven gebruiken, terwijl ze het nicotinegehalte tot nul hebben afgebouwd. Ze zijn verslaafd aan het ritueel van inhaleren. Mensen die echter nooit gerookt hebben en af en toe een e-sigaret gebruiken zullen veel minder last hebben tot de neiging van structureel gebruik.

Hulpmiddel bij afkicken van roken

Het is bewezen dat het gebruik van een e-sigaret een positieve uitwerking heeft op de slagingskans van stoppen met roken. Er zijn reeds veertig onderzoeken die dit bevestigen. [8] Het lastige is echter dat wanneer men eenmaal verslaafd is geraakt aan industriële tabak, men niet alleen verslaafd is aan de nicotine, maar ook aan alle andere verslavende toevoegingen, waaronder zelfs bepaalde vormen van antidepressiva. Als men stopt met roken en vervolgens in aanraking komt met zuivere nicotine, bijvoorbeeld via snuiftabak of een e-sigaret, zal de hunkering naar tabak direct weer de kop op steekt. [9] Dit komt doordat de uitwerking van nicotine als een soort van Pavlovreactie is gekoppeld aan de MAO-remmers uit tabak. Zodra men nicotine proeft, verwacht het lichaam ook het effect van de MAO-remmers en speelt de hunkering naar industriële tabak weer op.

Vooral wanneer naast de e-sigaret ook nog gerookt wordt, blijft de hunkering naar industriële tabak bestaan. Er zijn dan ook velen die door elkaar gebruiken en daardoor niet kunnen afbouwen. Wil je stoppen met roken met behulp van een e-sigaret dan is het raadzaam om volledig over te stappen op verdampen en de tabak voorgoed de deur uit te doen.

Conclusie

Het lijkt erop dat de e-sigaret een minder schadelijk alternatief vormt voor roken. Het lastige is wel dat er vele verschillende vloeistoffen zijn die allemaal andere stoffen bevatten, waarvan sommige mogelijk zeer schadelijk zijn. Regulering van verdampvloeistoffen zou daarom wenselijk zijn. Tot die tijd is het raadzaam om de e-sigaret niet structureel te gebruiken en het te blijven zien als een genotsmiddel dat alleen tijdens speciale gelegenheden wordt gebruikt. Dit is goed mogelijk, omdat de verdampvloeistoffen alleen smaakstoffen en nicotine bevatten. Wanneer je geheel met tabak stopt, zul je ervaren dat het gebruik van de e-sigaret op de lange termijn veel gemakkelijker te controleren is doordat het geen verslavende MAO-remmers bevat.

Referenties

 1. Wolk et al. 2005, Cryer 1976
 2. Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols, New England Journal of Medicine, 22 januari 2015
 3. "Formaldehyde in e-cigarettes - expert responds". 22 januari 2015.
 4. "Evidence suggests e-cigs safer than cigarettes, researcher claims."
 5. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Nieuwe_producten/E_sigaret
 6. Health impact of E-cigarettes: a prospective 3.5-year study of regular daily users who have never smoked, Riccardo Polosa, Fabio Cibella, Pasquale Caponnetto, Marilena Maglia, Umberto Prosperini, Cristina Russo, Donald Tashkin, Scientific Reportsvolume 7, Article number: 13825 (2017)
 7. gov.uk; "E-sigaret 95% minder schadelijker volgens PHE."
 8. Manoranjan S. D’Souza, M.D., Ph.D. and Athina Markou, Ph.D. Med Hypotheses. 2010 May;74(5):884-94. doi: 10.1016/j.mehy.2009.11.004. Epub 2009 Dec 3, Tobacco addiction: a biochemical model of nicotine dependence, Ortells MO1, Barrantes GE.
 9. http://www.stoprokenvandaag.nl/onderzoek-en-wetenschap/elektrische-sigaret-helpt-goed-stoppen-roken-ondersteunend-onderzoek/
 10. http://www.stoprokenvandaag.nl/tabak-roken-en-tabaksindustrie/maoi-antidepressiva-mao-remmers-verslavend-sigaretten-tabaksrook/

 Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.