EncyclopedieMorfine

Azarius

 • $

$ 0, -

US$ 0,00

Morfine - Encyclopedie

Menu tonen Menu verbergen

Morfine

5 Reacties

Morfine staat bekend als sterk pijnstillend medicijn. Het gebruik resulteert echter ook in een intens roesachtig effect, waardoor het evengoed zijn weg kent binnen het recreatieve circuit. De grondstof van morfine is opium; het ingedroogde melksap van de papaverplant. Opium bevat een mengsel van opiaten, waar morfine er één van is.

Heroïne wordt op zijn beurt weer gemaakt van morfine. Beide stoffen zijn dan ook nauw verwant aan elkaar. Eerst extraheert men dus de morfine uit opium en daarna vindt er een chemische reactie plaats, waardoor heroïne ontstaat. Heroïne heeft nagenoeg hetzelfde effect als morfine, maar omdat het gemakkelijker de bloed hersenbarrière kan oversteken, kickt het veel sneller in.

In Nederland wordt weinig morfine aangeboden binnen het illegale drugscircuit. In Amerika is dit absoluut een ander verhaal, daar heerst een levendige handel in medicinale morfine. In dit artikel kun je lezen over morfine en zijn geschiedenis, toediening, gevaren, biochemische uitwerking en het gevaar van recreatief gebruik. Daarnaast wordt stilgestaan bij de maffia-achtige rol die de farmacie speelt als het gaat om de illegale handel van dit middel.

Opium poppies

Geschiedenis van morfine

Het gebruik van opium gaat zeer ver terug. Op een kleitablet is in spijkerschrift een beschrijving gevonden van de verbouwing van de papaverplant. Deze kleitablet dateert van 3500 voor Christus en is gevonden in de buurt van het huidige Bagdad. Tevens is er een beschrijving van opium gevonden in het oude Egypte van 1500 voor Christus. In de Griekse mythologie beweert de godin Demeter dat haar verdriet afneemt als zij opium rookt. Alexander de Grote (356-323 voor Christus) was eveneens een groot fan van dit middel. Sinds mensenheugenis is opium dan ook ingezet om de pijn te stillen, daarnaast werd het gebruikt als recreatiefmiddel.

Laudanum

In 1525 kwam opium in Europa op de markt in de vorm van een alcoholisch extract onder de naam Laudanum. Het werd gebruikt als pijnstillend middel en slaapdrank. Lange tijd vormde opium geen grootschalig probleem, daar kwam echter verandering in door het optreden van de Oost Indische Compagnie. China had namelijk hele mooi producten, zoals specerijen, thee en porselein, waarin de Nederlanders en Britten geïnteresseerd waren. Andersom hadden de Chinezen echter weinig interesse in de Europese goederen. Hierdoor werd veel geld in China uitgegeven en kwam er weinig terug. De Nederlanders en de Britten vonden hier een oplossing voor. Men begon in het begin van de negentiende eeuw opium te verschepen naar China, wat tot gevolg had dat in 1830 ruim 15.000 Chinezen verslaafd waren aan dit middel.

De Britten en Nederlanders konden als gevolg van deze massale verslaving eenvoudig mooie spullen krijgen voor relatief weinig geld. Natuurlijk vond de Chinese overheid dit niets en in 1839 werd daarom de gehele jaarvoorraad opium door hen vernietigd. Zou je de straatwaarde van deze voorraad omrekenen naar nu, dan hebben we het over een bedrag van 300 miljoen euro. Deze kapitaalvernietiging was uiteraard tegen het zere been van de Britten en ondanks dat ze van ver moesten komen, wonnen zij met hun moderne oorlogsschepen de eerste opiumoorlog. Zo konden de Britten doorgaan met het verslaafd maken van het Chinese volk. Er volgde een twee opiumoorlog (1856-1860) en weer verloren de Chinezen. Onder het Chinese volk bleef de verslavingsproblematiek dan ook voortbestaan. Langzaam breidde de massale opiumverslaving zich uit over de hele wereld.

Daarbij hielp het in geen geval dat de Duitse apotheker Freidrich Sertürner in 1803 morfine uit opium isoleerde. Morfine is vernoemd naar de Griekse god Morpheus, de god van de dromen. Hoewel de ontdekking van morfine vanwege het sterke pijnstillende effect kan worden beschouwd als een doorbraak binnen de geneeskunst, had het ook een grote keerzijde. Ironisch genoeg werd het naast pijnstilling ook ingezet om mensen te behandelen die verslaafd waren aan opium. Morfine bleek echter veel verslavender. Helaas besefte men dit te laat. Zo raakte een groot aantal opiumverslaafden nog afhankelijker en werd het probleem alleen maar groter. In 1878 werd uit morfine diacetylmorfine gesynthetiseerd, ook wel heroïne genoemd. De geschiedenis herhaalde zich; men dacht morfineverslaafden te kunnen behandelen met deze super-morfine, wat tot nog grotere problemen leidde.

Status

De verslaving aan opiaten vormde aan het begin van de twintigste eeuw dan ook een mondiaal probleem. In 1912 werd daarom de Opiumwet in Nederland in het leven geroepen, waardoor het verboden werd om opiaten recreatief te gebruiken. Het was vanaf dat moment alleen nog toegestaan om morfine en heroïne in te zetten als medicijn.

Morfine Biochemie

Heroin molecule

In feite werkt heroïne hetzelfde als morfine. Heroïne bevat echter twee extra zuurgroepen, waardoor deze gemakkelijker de bloed-hersenbarrière kan oversteken. In de hersenen laten de zuurgroepen los en ontstaat er morfine. Het enige verschil is dat heroïne als gevolg van de zuurgroepen sneller de hersenen bereikt, waardoor de inslag ook groter is. 

Morfine hecht in de hersenen aan de opiaatreceptoren, vervolgens vindt er een heel ingewikkeld biochemischproces plaats wat er uiteindelijk in resulteert dat er minder glutamaat en substance P vrijkomt. Deze neurotransmitters zijn nodig voor de beleving van pijn. Bij een gebrek eraan wordt er dus minder pijn ervaren en ontstaat een verdovend effect. [1]

Morfine heeft verder eenzelfde uitwerking als de lichaamseigen stof endorfine.  Endorfine zorgt ervoor dat het lichaam dopamine aanmaakt die op zijn beurt weer verantwoordelijk is voor het geluksgevoel. Morfine zorgt er dus voor dat er meer dopamine vrijkomt. [2] Omdat het echter sterker dan endorfine bindt, houdt het euforische gevoel ook langer aan.

Morphine molecule

Het is vooral het euforische gevoel dat bijdraagt aan de pijnstilling. Men veronderstelt dat de pijn in principe nog wel gevoeld wordt, maar door het euforische gevoel richt men de aandacht niet meer op de pijn en wordt deze dragelijker.

Gebruik

In het ziekenhuis wordt morfine vaak via een infuus gegeven, daarnaast bestaan er ook morfine-pillen. Verder wordt regelmatig gebruik gemaakt van morfinepleisters, waarbij men de morfine zeer gelijkmatig via de huid opneemt.

Als recreatief middel is verdampen gebruikelijk. Dit kan via een basepijp of met een stukje aluminiumfolie waarop de morfine wordt gelegd, om het vervolgens van onderen te verwarmen. De vrijgekomen damp wordt via een buisje vanaf de aluminiumfolie opgezogen en ingeademd. Dit heet ook wel basen, ‘Chinezen’ of ‘Chasing the dragon.’

Morfine ervaring

Morfine werkt als het geïnjecteerd wordt zeer snel en resulteert meestal in een intens roesachtig effect. Het blijkt echter dat niet iedereen op eenzelfde manier reageert op morfine. Dit komt doordat niet iedereen dezelfde opiaatreceptoren heeft. Ook geslacht, medische conditie en het gebruik van andere medicijnen zijn van invloed op de werking van morfine. [3] Zo kan het gebeuren dat sommigen na  - medicinaal – gebruik erg misselijk worden en nauwelijks een roes ervaren. Anderen hebben daarentegen weinig last van bijwerkingen en worden juist zeer high, waardoor ze helemaal op kunnen gaan in de roes.

Wanneer je in je omgeving vraagt naar – medicinale - morfine ervaringen valt het mogelijk op dat de ervaringen zeer uitlopend zijn. Sommigen vonden hun morfine-ervaring verschrikkelijk, anderen beweren dat het geweldig was. Dit verschil in ervaring komt dus voort uit het verschil in opiaatreceptoren dat ieder mens heeft. Mocht echter het euforische gevoel optreden, dan zal door een allesoverheersend gevoel van zaligheid pijn, angst, boosheid en verdriet lijken weg te spoelen. Er ontstaat een intens rozig gevoel waarin men helemaal weg kan zakken.

Morfineverslaving

Degenen die vooral de positieve effecten ervaren lopen natuurlijk het grootste  risico op verslaving. Deze verslaving betreft zowel een geestelijke als lichamelijke afhankelijkheid. Chimpansees die het middel dagelijks toegediend kregen, vertoonden na zes weken zware afhankelijkheid en verkozen morfine boven voedsel. Dit geeft aan hoe verslavend en hoe gevaarlijk dit middel is. [4]

Daar waar men in het begin van de gebruikersperiode nog euforie ervaart, vlakken bij langdurige misbruik de emoties meer en meer af. Iemand die verslaafd is aan morfine, heeft nauwelijks nog contact met zijn omgeving en selecteert mensen vooral op bruikbaarheid.

Lichamelijke verslaving treedt op doordat men de opiaatreceptoren als gevolg van morfinegebruik sterk stimuleert. Om de balans te bewaren, breekt het lichaam de opiaatreceptoren af. Dit effect heet down-regulatie. [5] Deze down-regulatie verklaart waarom een verslaafde steeds meer nodig heeft voor eenzelfde effect. Ben je aan de morfine verslaafd, dan heb je in verhouding met een gezond persoon dus minder opiaatreceptoren. Stop je met gebruiken, dan verlopen bepaalde chemische processen minder adequaat en word je ziek. Dit resulteert in de welbekende afkickverschijnselen. Wanneer je stopt met gebruiken, maakt je lichaam gelukkig snel weer nieuwe opiaatreceptoren aan en na drie dagen zijn de afkickverschijnselen dan ook voorbij.

Illegale markt

In Europa is de illegale handel in farmaceutische opiaten niet zo een groot probleem. Dit is een ander verhaal in Amerika waar misbruik van pijnstillers bijna evenveel levens eist als het verkeer of wapengebruik. Er vallen zelfs meer doden als gevolg van een overdosis aan pijnstillers dan aan een overdosis van heroïne.

Het gemak waarmee dokters in Amerika pijnstillers voorschrijven  draagt bij aan deze problematiek. Het is de farmacie die op zijn beurt het gebruik promoot. Zo werd in 2007 het bedrijf Purdue Pharmaceuticals veroordeeld omdat deze door de risico’s van opiaten te bagatelliseren bewust artsen zou misleiden. Verder bleek het bedrijf eveneens op de hoogte te zijn van het feit dat een groot deel van de door hen geproduceerde medicijnen door dealers en corrupte artsen in het drugscircuit werd verhandeld. Ze kregen daarom een boete opgelegd van 635 miljoen dollar. Dit lijkt veel, maar het is een schijntje in verhouding met de 31 miljard dollar die door hen met de verkoop van deze medicijnen verdiend werd. De boete miste dan ook zijn effect.

Medical morphine

Medicinale morfine

Morfine is absoluut de meest effectieve pijnbestrijder die ingezet wordt in het ziekenhuis. Daarnaast dempt morfine de hoestprikkel, waardoor het vroeger ook wel eens werd ingezet tegen ziektes die gepaard gingen met een heftige hoest. Tegenwoordig wordt voor het tegengaan van hoest de opiaat codeïne gebruikt. Deze stof wordt geëxtraheerd uit opium. Daarnaast is het te synthetiseren vanuit morfine. Het roesachtige effect van codeïne is vele malen lager, terwijl de hoestdempende werking juist hoger is. De lever zet codeïne om in morfine. Dit is dan ook de reden dat codeïne een licht roesachtig effect heeft. Niet ieder persoon is echter evengoed instaat om codeïne om te zetten in morfine, waardoor de ervaring van de roes per persoon zeer kan verschillen. Dit neemt niet weg dat codeïne wel degelijk verslavend kan zijn.

Risico's en bijwerkingen van morfine

Ondanks dat we er niet aan zouden moeten denken dat er geen medicinale morfine bestond, brengt gebruik wel degelijk een groot aantal risico’s met zich mee. Hieronder een opsomming:

 • Het blijkt dat mensen die morfine op recept voorgeschreven krijgen, eerder geneigd zijn om recreatief opiaten te gaan gebruiken. Men is dan immers al bekend met de uitwerking en de stap naar misbruik wordt eerder gezet. Het is daarom goed dat in Nederland in verhouding veel zuiniger met pijnstillers wordt omgesprongen dan in Amerika. Medicinaal gebruik en misbruik liggen dicht bij elkaar.
 • Er kan tolerantie optreden. In het geval van medicinaal gebruik moet de toediening van morfine daarom soms langzaam worden afgebouwd. Is men op recreatieve basis verslaafd dan dient men af te kicken, wat lijdt tot afkickverschijnselen.
 • Doordat iedereen anders reageert is soms niet goed in te schatten hoeveel iemand nodig heeft, waardoor een overdosis kan optreden. Morfine vertraagt de ademhaling. In het geval van een overdosis kan als gevolg van ademstilstand de dood intreden.  
 • Verder zorgt langdurige morfinegebruik voor obstipatie. Daarom wordt het vaak in combinatie met laxerende middelen voorgeschreven.
 • Door het sterke roesachtige effect, dat zo overheersend is, heeft men vaak geen zin meer in seks. Dit kan op het vlak van relaties ongunstig uitwerken.
 • Daarnaast kunnen er krampen ontstaan in het spierweefsel, wat tot gevolg heeft dat men minder gemakkelijk kan plassen en er soms galstenen worden gevormd.
  Tevens kan men zeer misselijk worden en gaan braken. Wanneer men door een overdosis het bewustzijn verliest en vervolgens braakt, kan deze stikken in het eigen braaksel.

Morfine als sedatief middel

Morfine kan ook ingezet worden om iemand buiten bewustzijn te brengen, zodat deze zonder pijn een natuurlijke dood kan ondergaan. Dit gebeurt vaak bij terminale kankerpatiënten en heet ook wel sedatie. Het is echter niet gebruikelijk om morfine in te zetten als een middel voor euthanasie. Dit laatste wordt wel vaak ten onrechte verondersteld.

Conclusie

In feite liggen medicinaal gebruik en recreatief gebruik dicht bij elkaar. In beide gevallen wordt het middel immers ingezet om te kunnen ontsnappen aan de soms pijnlijke werkelijkheid. Gelukkig is het opiaatmisbruik in Nederland erg laag en dat is maar goed ook, want daardoor kan morfine onder medische begeleiding op de juiste momenten zijn werk doen. Morfine heeft zondermeer als verdovingsmiddel veel leed weggenomen, maar het heeft ook geleid tot grootschalige verslavingsproblematiek. Het middel kan daarom worden beschouwd als een vloek en een zegen.  

Referenties

 • Kosten TR, George TP (July 2002). "The neurobiology of opioid dependence: implications for treatment". Science & Practice Perspectives. 1 (1): 13–20.
 • Dopaminergic neurons: Effect of acute and chronic morphine administration on single cell activity and transmitter metabolism, Journal of Neural Transmission, June 1978, Volume 42, Issue 2, pp 99–116
 • Opioid Metabolism, Howard S. Smith, Mayo Clin Proc. 2009 Jul; 84(7): 613–624.
 • Morphine addiction in chimpanzees, 1940, Comparative Psychology Monographs, 15, 7, 132
 • 5. Prefrontal cortex AMPA receptor plasticity is crucial for cue-induced relapse to heroin-seeking Michel C Van den Oever1, Natalia A Goriounova2, Ka Wan Li1, Roel C Van der Schors1, Rob Binnekade3, Anton N M Schoffelmeer3, Huibert D Mansvelder2, August B Smit1, Sabine Spijker1,4 & Taco J De Vries1,3,4


Reacties

 • KezinsonDN 17-11-2018 15:24:39

  viagra pills canada subscriptions
  [url=http://glviagragtr.com]generic viagra
  [/url] viagra information blog find all posts
  generic viagra online
  - viagra purchase
  viagra v viagra review

 • FavidHagYA 17-11-2018 16:43:04

  combining viagra with viagra
  [url=http://xlviagragtr.com]viagra generic
  [/url] uk suppliers of viagra
  buy generic viagra online
  - where can i buy viagra safely vipps
  viagra injury lawyer columbus

 • DonazdPagTH 03-12-2018 17:57:20

  half cialis
  [url=http://viagra-genericx.us]generic viagra
  [/url] how does cialis work
  buy generic viagra
  - online us pharmacy cialis soft
  cialis reviews side effects recent message

 • ZasonlotJW 09-12-2018 19:17:24

  key health benefits of CBD oils:
  [url=http://cbdoilforsales.com]cbd oil
  [/url] how long does cbd oil stay in your urine
  cbd oil
  - cbd medical
  cbd stands for

 • RobeztJomVL 15-12-2018 01:43:43

  viagra find all posts by
  [url=http://xlviagracan.com]viagra for sale[/url] levitra vs viagra review messageboard.html
  viagra for sale - viagra online canada
  alcohol and ed


Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.