5 Meo-DMT

5-Meo-DMT (5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine) is één van de sterkste in de natuur voorkomende psychedelische stoffen. Yopo is een voorbeeld van een plant die deze stof bevat. Binnen sjamanistische tradities wordt yopo ceremonieel ingezet waarbij deelnemers vermalen yopo-zaden in de neus krijgen geblazen en daardoor een sterke psychedelische ervaring ondergaan. Ook bepaalde padden bevatten 5-Meo-DMT. Dit zit in het slijm op hun huid. Het zogenaamde kikkerlikken is dan ook een andere sjamanistische traditie.

5-Meo-DMT is een aan DMT verwante stof, maar is vijf keer sterker. Het is dus zeker niet dezelfde stof. In dit artikel wordt stilgestaan bij de geschiedenis van dit middel, de bijzondere uitwerking, de geneeskrachtige eigenschappen en de relatie tot DMT.

Geschiedenis

Er zijn in het noorden van Chili op een begraafplaats snuif-attributen gevonden met resten yopo erin. Onderzoek wees uit dat deze dateerden uit de achtste eeuw. In 1496 werd er door Ramón Pané voor het eerst gerapporteerd over gebruik van yopo en wel richting de bekende ontdekkingsreiziger Columbus. Hij schreef over een inheemse stam die een snuif gebruikte waarvan men in trance raakte. Het middel werd ingezet als medicijn en als heilig sacrament tijdens ceremonies om zo in contact te komen met de geesten. Een paar honderd jaar later, in 1737, duikt er weer een melding op. Deze keer was het Joseph Gumilla die bij de Otomac stam in Zuid-Venezuela eenzelfde rituaal waarnam. Richard Spruce rapporteerde halverwege de negentiende eeuw over twee Zuid-Amerikaanse mensen die met buisjes een stof in elkaars neusgaten bliezen.

In 1936 werd 5-Meo-DMT voor het eerste gesynthetiseerd en in 1959 isoleerde men het uit de zaden van de yopo-plant. Zo kon men aantonen dat 5-Meo-DMT verantwoordelijk was voor het psychedelische effect. In 1968 werd 5-Meo-DMT geïsoleerd uit het gif van de paddensoort Incilius. Deze pad werd ingezet tijdens sjamanistische ceremonies waar men aan de pad likte zodat men ging hallucineren.

In de jaren zeventig werd het voor het eerst ingezet als sacrament door de ‘Church tree of life.’ Terrence McKenna bracht in diezelfde periode het middel onder de aandacht bij het grotere publiek binnen de moderne samenleving.  

Status

Tegenwoordig is het mogelijk om 5-Meo-DMT te bestellen als een zogenaamde research chemical via Internet. Dit is vrij opmerkelijk, want DMT staat op de opiumlijst. 5-Meo-DMT is dusdanig verwant aan DMT waardoor deze stof evengoed verboden is. Omdat er weinig ongelukken gebeuren met dit middel, men er niet verslaafd aan kan raken en er geen rapportages zijn van mensen die na gebruik blijvende schade hebben overgehouden, controleert de overheid waarschijnlijk niet al te streng. Hoewel het absoluut strafbaar is het aan te bieden voor de vrije verkoop.

Biochemie

5-Meo-DMT bindt aan de serotoninereceptor, hierdoor kan serotonine niet meer binden, wat ervoor zorgt dat de concentratie vrije serotonine in de hersenen stijgt.[1] DMT is een buitengewoon sterk visueel hallucinogeen. 5-Meo-DMT bindt vijf keer sterker aan de serotoninereceptor.[2] Daarom zou je verwachten dat 5-Meo-DMT ook sterke visuals oplevert, maar dat is niet het geval. Mogelijk komt dit doordat 5-Meo-DMT een tegengestelde werking heeft op de serotoninereceptor. Daar komt bij dat de trace-amine-asociated receptor waarschijnlijk ook van invloed is op de hallucinogene effecten. Het blijkt namelijk dat meerdere hallucinogenen actief zijn op deze receptor.[2] Waarschijnlijk hecht 5-Meo-DMT minder sterk dan DMT aan deze receptor.

5-MeO-DMT formule

Het is overigens vastgesteld dat mensen met psychoses en bipolaire stoornissen een mutatie hebben op de trace-amine-asociated receptor waardoor men spontaan kan gaan hallucineren. Vanuit deze ontdekking kunnen nieuwe antipsychotica worden ontwikkeld. 

Correlatie 5-Meo-DMT en DMT

5-Meo-DMT en DMT zijn zogenaamde analogen van elkaar. Dit betekent dat de stoffen van elkaar zijn afgeleid en dat de molecuulstructuren zeer veel op elkaar lijken. 5-Meo-DMT bevat echter een zogenaamde hydroxylgroep. Ondanks dit kleine verschil hecht deze daardoor anders aan de receptoren en heeft dus ook een andere uitwerking. DMT is vele malen visueler en werkt korter. 5-Meo-DMT werkt volgens velen juist dieper in op de emoties en het bewustzijn. Daar waar je met DMT heftige visuals waarneemt en men vaak beweert in contact te zijn gekomen met buitenaardse wezens, is de trip van 5-Meo-DMT meer emotioneel met een sterke perspectiefverschuiving.

5-Meo-DMT als psychofarmaca

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de gunstige blijvende uitwerking van 5-Meo-DMT op het psychisch welbevinden. Zo is onlangs aangetoond dat één inhalatie ervoor zorgt dat de cognitieve vermogens aanzienlijk blijvend verbeteren. Men ervaart na gebruik een groter gevoel van welzijn, leeft meer mindfull en depressieve en stressvolle gevoelens verminderen.[3] Er zijn talloze andere studies die deze wonderlijke uitwerking onderstrepen. Na slechts eenmaal te gebruiken verandert er iets blijvends in het brein van de gebruiker.[4][5][6]

Geneeskrachtige eigenschappen van 5-Meo-DMT

De bijzondere effecten die dit middel heeft op het psychisch welbevinden zijn niet alleen toe te schrijven aan het ondergaan van dieper inzicht en een mooie ervaring. Het is namelijk aangetoond dat gebruik van 5-Meo-DMT de hersenen op fysisch niveau blijvend ten positieve veranderen. Zo toont onderzoek aan dat 5-Meo-DMT een ontstekingsremmend effect heeft. Tevens stimuleert het de groei van zenuwcellen.[7] Ander onderzoek laat zien hoe 5-Meo-DMT de expressie van meer dan duizend verschillende proteïne in de hersenen beïnvloedt. Hierdoor worden de hersenen beschermd, herstelt neurodegeneratie en worden er nieuwe connecties tussen de synapsverbindingen gemaakt. Onderzoek op muizen toont aan dat een enkele injectie met 5-Meo-DMT resulteert in een sterke antidepressieve uitwerking.[8] Tevens is aangetoond dat, als gevolg van immuun-modulatie en de ontstekingsremmende werking, auto-immuunreacties verminderen.[9][10] Verder is bewezen dat de kans op verslaving nihil is.[11]

Kortom, er is hier sprake van een echt geneesmiddel met weinig bijwerkingen. Dit in tegenstelling tot de moderne psychofarmaca zoals antidepressiva, antipsychotica en kalmeringsmiddelen. Voor al deze medicijnen geldt dat ze de hersenen juist beschadigen, lijden tot verslaving en het welbevinden vaak negatief wordt beïnvloed. Daar komt bij dat je het moet blijven gebruiken anders komen de klachten weer terug, terwijl 5-Meo-DMT na slechts eenmalig te zijn gebruikt, resulteert in permanent herstel.

Vanuit onze technologische maatschappij kijkt men vaak neer op de sjamanistische geneeswijze, omdat men veronderstelt dat de werking niet wetenschappelijk aan te tonen is. Dit is echter onjuist, er is simpelweg nog maar weinig onderzoek gedaan naar de uitwerking van psychedelica. Als iets echter niet wetenschappelijk bewezen is, betekent dat niet gelijk dat het dan niet werkt, het kan simpelweg ook nog niet wetenschappelijk onderzocht zijn.  

Gebruik 5-Meo-DMT

5-Meo-DMT is verkrijgbaar in poedervorm. Ongeveer 2 mg is voldoende voor een milde hit. Tussen de 5 en 10 mg ligt een normale dosis. Daarbij is het wel belangrijk te beseffen dat de gevoeligheid per persoon zeer varieert. Sommige ervaren bij 1 mg al effect, anderen hebben meer nodig. Dit maakt het lastig inschatten wat de juiste dosis is. Begin daarom met een lage dosis.

Het is verder aan te raden het middel te vaporizen. Dit kan bijvoorbeeld met een basepijp. Je doet het poeder in de glazen pijp, verwarmt het met een kleine gasbrander en inhaleert de damp. Het heeft een vreemde plasticachtige lucht. Tevens kun je het poeder snuiven in dat geval houdt het effect langer aan.

Het is ook mogelijk om 5-Meo-DMT te injecteren, hoewel dat af te raden is. Het is immers bijna onmogelijk om een steriel middel te kopen en iets injecteren zonder steriel te werken is vragen om narigheid. Daar komt bij dat je sneller een overdosis krijgt met als gevolg een serotoninevergiftiging.

Ook kan het oraal ingenomen worden, maar dan dien je een MAO-remmer te gebruiken. Doe je dat niet dan wordt de 5-Meo-DMT te snel afgebroken en ervaar je geen effect. Door de MAO-remmer houdt het effect ook veel langer aan. Het gebruik van MAO-remmers kan echter in combinatie met bepaalde geneesmiddelen, vooral bepaalde antidepressiva, bijzonder gevaarlijk zijn.

Effect 5-Meo-DMT

Zoals al eerder beschreven veroorzaakt 5-Meo-DMT geen sterke visuals zoals bij DMT het geval is. Hoewel de intensiteit vergelijkbaar is, speelt het meer af op het niveau van bewustzijn. Men komt meer dan eens na gebruik in totale stilte, vrede en eenheid terecht. Alles wordt zwart of juist licht, er is niets meer of juist alles tegelijkertijd. Rust, liefde, overgaven, een bijna doodervaring het is allemaal mogelijk. Het effect laat zich niet gemakkelijk omschrijven en leent zich niet voor sensationele posts. Het is daarom niet minder bijzonder.

Het duurt hooguit een halfuur eer het weer is uitgewerkt, dat maakt het wel zo prettig en ook goed in te zetten binnen een therapeutische setting. De meeste psychedelica werken erg lang en dat is niet altijd even wenselijk binnen een therapievorm.

Risico’s

Het grootste risico zit hem erin dat je tijdens het gebruik volledig afwezig bent. Daarom is het belangrijk dat je je laat begeleiden door iemand die nuchter is. Stel bijvoorbeeld dat je een kaars omgooit of de pijp laat vallen, je bent dan niet in staat om te handelen met alle gevolgen van dien. Ondanks dat het psychedelische effect bijzonder sterk is, zijn er geen meldingen gedaan van blijvende psychische schade. Dit wordt echter een ander verhaal wanneer het gecombineerd wordt met een MAO-remmer. Dan is het risico aanzienlijk groter.

Er zijn zogenaamde sessies met DMT en MAO-remmers, ayahuasca-ceremonies zijn hier een voorbeeld. Vaak wordt beweerd dat het allemaal zeer veilig is. Soms gaat het echter verkeerd en heeft men lang last van psychische problemen in de vorm van wanen. Dit mogelijke risico wordt alleen vaak ontkend. Het risico is in het geval van roken vele malen kleiner, omdat het dan heel kort duurt. Verder kan men in combinatie met een MAO-remmer in zeldzame gevallen last krijgen van het serotoninesyndroom. Ook moet je dit middel zeker niet combineren met andere medicijnen, vooral de combinatie met bepaalde antidepressiva kunnen gevaarlijk zijn.

Tot slot

5-Meo-DMT is dus absoluut niet hetzelfde als DMT, hoewel het wel op elkaar lijkt. DMT brengt je als het ware naar een andere dimensie, 5-Meo-DMT brengt je naar de plek achter alle dimensies. Het mag verder wonderlijk heten dat dit middel aantoonbare blijvende veranderingen op fysiologisch niveau in de hersenen teweeg brengt. Met recht kan het daarom een echt geneesmiddel worden genoemd.

 1. David E. Nichols, 2004, “Hallucinogens”, Parmacology & Therapeutics 101: 131-181
 2. J.V. Wallach, 2009, Medical Hypotheses, 72: 91-94
 3. Short term changes in the proteome of human cerebral organoids induced by 5-MeO-DMT, Scientific Reports, volume 7, Article number: 12863 (2017)
 4. A single inhalation of vapor from dried toad secretion containing 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting is related to sustained enhancement of satisfaction with life, mindfulness-related capacities, and a decrement of psychopathological symptoms. Psychopharmacology (Berl). 2019 Sep;236(9):2653-2666.
 5. Amphibious anti-depressants and other wonders, Dakwar E, Am J Drug Alcohol Abuse. 2019;45(2):115-116. doi: 10.1080/00952990.2019.1580288. Epub 2019 Mar 5.
 6. 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) used in a naturalistic group setting is associated with unintended improvements in depression and anxiety, Davis AK, So S, Lancelotta R, Barsuglia JP, Griffiths RR, Am J Drug Alcohol Abuse. 2019;45(2):161-169.
 7. Psychedelic N,N-Dimethyltryptamine and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine Modulate Innate and Adaptive Inflammatory Responses through the Sigma-1 Receptor of Human Monocyte-Derived Dendritic Cells, August 29, 2014
 8. Human minibrains reveal effects of psychedelic substance, October 9, 2017
 9. A Single Dose of 5-MeO-DMT Stimulates Cell Proliferation, Neuronal Survivability, Morphological and Functional Changes in Adult Mice Ventral Dentate Gyrus, Front Mol Neurosci. 2018; 11: 312
 10. Psychedelics and Immunomodulation: Novel Approaches and Therapeutic Opportunities., Szabo A, Front Immunol. 2015 Jul 14;6:358.
 11. The epidemiology of 5-methoxy- N, N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) use: Benefits, consequences, patterns of use, subjective effects, and reasons for consumption, Davis AK, Barsuglia JP, Lancelotta R, Grant RM, Renn E, J Psychopharmacol. 2018 Jul;32(7):779-792.